تمامی نمونه کارهای پروتال های اختصاصی با سامانه مدیریت اختصاصی فرهمند (FRCMS) توسعه داده شده است. 

از این سامانه به منظور پیاده سازی سایت های با نیازهای خاص و یا حجم ترافیک و کاربر بالا استفاده می شود. به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد FRCMS به این صفحه را ببنید